Informacje - Kampinos Development

Plan połączenia spółek Kampinos Development Sp. z o.o. i DOM 3E Realizacje Sp. z o.o. 

Plan połączenia spółek Kampinos Development Sp. z o.o. i DOM 3E Realizacje Sp. z o.o. 

Komunikat Spółki w związku z dokonaniem częściowego przedterminowego wykupu obligacji serii KAMPINOS4

Wezwanie do zwrotu posiadanych odcinków zbiorowych Obligacji celem wydania nowych odcinków zbiorowych Obligacji

Zawiadomienie Emitenta w sprawie całościowego przedterminowego wykupu Obligacji serii KAMPINOS3

Uchwała z dnia 23 lutego 2021 r. Wykup Przedterminowy Obligacji serii KAMPINOS3

Komunikat Spółki w sprawie całościowego przedterminowego wykupu obligacji serii KAMPINOS3

Zawiadomienie Emitenta w sprawie częściowego przedterminowego wykupu Obligacji serii KAMPINOS4

Komunikat Spółki w sprawie częściowego przedterminowego wykupu Obligacji serii KAMPINOS4

Uchwała z dnia 12 stycznia 2021 r. Wykup Przedterminowy Obligacji serii KAMPINOS4

Protokoły ze Zgromadzeń Obligatariuszy Emitenta z dnia 28 listopada 2019 r.

Protokół ze Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 28 listopada 2019 r. Obligacji serii KAMPINOS1

Protokół ze Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 28 listopada 2019 r. Obligacji serii KAMPINOS2

Protokół ze Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 28 listopada 2019 r. Obligacji serii KAMPINOS3

Protokół ze Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 28 listopada 2019 r. Obligacji serii KAMPINOS4

Protokół ze Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 28 listopada 2019 r. Obligacji serii KAMPINOS5

Protokół ze Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 28 listopada 2019 r. Obligacji serii KAMPINOS6

Protokół ze Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 28 listopada 2019 r. Obligacji serii KAMPINOS7

Protokół ze Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 28 listopada 2019 r. Obligacji serii KAMPINOS8

Protokół ze Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 28 listopada 2019 r. Obligacji serii KAMPINOS9

Informacja Emitenta o zgodzie na zmianę Warunków Emisji Obligacji po Zgromadzeniu Obligatariuszy w dniu 28 listopada 2019 r.

Oświadczenie Emitenta o zgodzie na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii KAMPINOS1

Oświadczenie Emitenta o zgodzie na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii KAMPINOS2

Oświadczenie Emitenta o zgodzie na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii KAMPINOS3

Oświadczenie Emitenta o zgodzie na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii KAMPINOS4

Oświadczenie Emitenta o zgodzie na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii KAMPINOS5

Oświadczenie Emitenta o zgodzie na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii KAMPINOS6

Oświadczenie Emitenta o zgodzie na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii KAMPINOS7

Oświadczenie Emitenta o zgodzie na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii KAMPINOS8

Oświadczenie Emitenta o zgodzie na zmianę Warunków Emisji Obligacji serii KAMPINOS9

Informacja Emitenta na temat zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy na dzień 28 listopada 2019 r.

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Spółki Kampinos Development Sp. z o.o. obligacji serii Kampinos1 z dnia 6.11.2019r.

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Spółki Kampinos Development Sp. z o.o. obligacji serii Kampinos2 z dnia 6.11.2019r.

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Spółki Kampinos Development Sp. z o.o. obligacji serii Kampinos3 z dnia 6.11.2019r.

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Spółki Kampinos Development Sp. z o.o. obligacji serii Kampinos4 z dnia 6.11.2019r.

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Spółki Kampinos Development Sp. z o.o. obligacji serii Kampinos5 z dnia 6.11.2019r.

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Spółki Kampinos Development Sp. z o.o. obligacji serii Kampinos6 z dnia 6.11.2019r.

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Spółki Kampinos Development Sp. z o.o. obligacji serii Kampinos7 z dnia 6.11.2019r.

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Spółki Kampinos Development Sp. z o.o. obligacji serii Kampinos8 z dnia 6.11.2019r.

Zawiadomienie o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Spółki Kampinos Development Sp. z o.o. obligacji serii Kampinos9 z dnia 6.11.2019r.